Care Systemer infoskærme

Fantastisk tilslutning til seminaret om CIM Care-systemer og velfærdsteknologi.

Over 50 repræsentanter fra landets kommuner deltog i vores seminar om CIM Care Systemer infoskærme og velfærdsteknologi, der effektiviserer informationsdeling i daginstitutioner, plejehjem, ældrepleje, børnehaver og døgntilbud for voksne.

Vi vil gerne takke for den flotte tilslutning og for en udbytterig dag, hvor vi fik mange positive tilkendegivelser og input.

Vi vil også gerne takke vores medarrangør, Struer Kommune.

Web forsamling

På seminaret fortalte bl.a. direktør for sundheds- og ældreområdet i Struer Kommune, Kjeld Berthelsen, om hvorfor kommunen har valgt at samarbejde med CIM.

Struer Kommune ved, at den demografiske udvikling inden for få år giver udfordringer, fordi der bliver færre medarbejdere til at passe flere borgere med pleje- og omsorgsbehov. Samtidig er økonomien stram, og forventningerne til velfærdsydelserne hos den plejekrævende del af befolkningen er høje.

CIM Care Systemer infoskærm effektiviserer informationsdeling og frigør således tid.

Faglige ledere fra henholdsvis Struer Kommune og Vejle Kommune fortalte om deres konkrete erfaringer med systemernes anvendelsesmuligheder og fordele.

Deltagerne i seminaret fik også mulighed for selv at teste systemerne på Demo-torvet, hvor Lindpro og MariMils i øvrigt udstillede alarmsystemer og sensorgulve.

 

CIM Care Systemer og Brugerdreven innovation indenfor velfærdsteknologi.

CIM Care Systemer infoskærme effektiviserer informationsdelingen mellem forskellige grupper af brugere (fx medarbejdere, beboere på ældrecentret og deres pårørende, forældre i børnehaven).

I udviklingsfasen er brugernes hverdag iagttaget, der er lyttet til ønsker og behov og på den baggrund er der udviklet en kommunikationsplatform, der kan betjenes via touch-skærme, pc og mobiltelefoner.

Gennem løbende input videreudvikles brugerfladen med stor vægt på at konvertere ønsker til anvendelig teknologi.

Derudover oprettes netværksgrupper, hvor superbrugere og andre relevante brugere løbende mødes for at drøfte erfaringer, funktioner og evt. behov for videreudvikling sammen med CIM-folk.

Enkel og intuitiv brugerflade med touch skærm

Det er enkelt og logisk at betjene CIM Care Systemer, uanset om det sker fra touch-skærme, pc eller mobiltelefoner.

Der lægges vægt på at skabe logiske forløb, der automatisk guider brugeren videre i systemet.

Integration

CIM Care Systemer kan integreres med andre systemer – både administrative standardsystemer, styring af hjælpemidler, overvågning og alarmer m.v.

Mere information: Care System

Relevant Digital Skiltning

For at skabe en brugervenlig og relevant digital skiltning, er det vigtigt at indarbejde visse vitale elementer hvoraf de vigtigste er relevante for publikum. Fleksibiliteten af digital skilte betyder, at indholdet ikke behøver at blive gentaget i løbet af dagen men kan opdateres dynamisk via målere og data fra serveren. Der kan være en serie, der dækker produktet eller et emne, som kan planlægges, der skal afspilles gennem systemet på forskellige tidspunkter af dagen. Forbedring af en kundes tilgang til informationer er vigtigt og ved brug af en touch skærm kan besøgende selvstændigt tilgå det skiftende dynamiske indhold.

Den vigtigste faktor er at daglig ændre indholdet eller bruge dynamiske data og statsitik, så hver gang en besøger ser skærmen er der relevant information på infoskærmen. Med digital skiltning og fjernstyret indhold, er dette nemt at gøre. Specielt hvis det er nemt at importere statistikker, data og dynamisk indhold og derfor er det vigtigt din digitale skilte løsning er nem at udvikle og implementere indhold direkte fra din computer.

Infoskærm til Børnehave

Manuelle skemaer og gule huskesedler er fortid i Ødsted Børnehave. Her trykker forældrene blot på en touch skærm når de afleverer og henter deres børn

Fire sekunder til et par tryk på en trykfølsom infoskærm tager det nu at tjekke sit barn ind om morgenen, og cirka to sekunder tager det at trykke barnet ud, når det bliver afhentet fra Ødsted Børnehave.

Med en digital infoskærm er næsten alt tidkrævende manuelt papirarbejde og gule huskesedler blevet fortid. I dag registreres og lagres hvert enkelt barns tilstedeværelse eller fravær nu elektronisk. Systemet giver en række fordele og muligheder, og så skal det give personalet mere tid til børnene, og forældrene lyder til at være glade for det nye system.

mobile
Via mobilen kan man gå direkte på det nye system og taste ind, så man er helt uafhængig af at være på et bestemt sted for at notere på et stykke papir.

- Vi havde meget manuelt papirarbejde for hele tiden at være sikre på, hvem der var hvor. Indenfor Vejle Kommune kom jeg med i en gruppe, der skulle se på, om og hvor vi kunne spare administrativ tid. På et tidspunkt kontaktede jeg firmaet CIM Mobility, og de byggede vores nye system op helt fra bunden med hensyntagen til de ønsker og krav, vi havde til indholdet, fortæller børnehaveleder Jørgen Sørensen.

Infoskærm systemet har nu været i brug i tre måneder, og siden er det løbende blevet opdateret med nye funktioner. Systemmet er også koblet sammen med mobilnettet. Så det er muligt for forældre at sende en sms for eksempel med ordet “syg” eller “fri”, hvilket så automatisk registreres og fremgår af infoskærmen i børnehaven – altså ikke noget med at bruge tid på telefonsamtaler. Alle forældre er i forvejen vant til at sms’e med børnehaven.

jorgen
Børnehaveleder Jørgen Sørensen glæder sig blandt andet over, at det digitale program til infoskærmen selv laver statistikker, der kan udnyttes, når han skal lave børnehavens bemandingsplan. Foto: BFN

- Mange telefonopringninger var forstyrrende samtidig med, at forældre afleverede deres børn. Før fik vi måske 15 opkald en morgen – nu er antallet måske to, siden vi indførte sms-systemet, fortæller Jørgen Sørensen og hiver en mobiltelefon op fra lommen. Med telefonen kan han gå på nettet og dermed koble sig på børnehavens elektroniske system og se alle de oplysninger, der også kan ses på den digitale touch skærm i børnehaven.

- Forældrene taget vildt godt imod systemet med en infoskærm, mens der måske er enkelte bedsteforældre, der har været lidt betænkelige ved det. Selv synes jeg, det er blevet et rigtig dejligt og genialt system, og personalet har også været med på det, fortæller Jørgen Sørensen og understreger, at personalet selvfølgelig fortsat gerne vil og skal snakke med forældrene.

Kilder:
http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/340770:Egtved–Boernehaven-er-digital

http://www.tvsyd.dk/artikel/94863?autoplay=1&video_id=34704

 

Infoskærm

Info Skærm

Eksempel på info skærm.

I dag er infoskærm og digitale skilte ved at blive mere og mere brugte og et fælles træk for små til mellemstore virksomheder er brugen af en info skærm som daglig kommunikation til kunder og brugere.

At give information til den brede offentlighed kan nemt gøres ved brug af en eller flere infoskærme i samme netværk – måske vil du have bemærket sidste gang du var i en lufthavn eller jernbanestation, hvor rejse opdateringer blev vist digitalt på en infoskærm. Disse digitale skilte bliver mere og mere tydelige i vores dag-til-dag pendling og aktiviteter og er generelt den mest effektive og enkle måde at kommunikere med dit publikum.

En anden almindelig brug er i erhvervslivet og på kontorer, hvor virksomheder bruger infoskærme til at informere medarbejderne om virksomhedens opdateringer og aktiviteter.

Digital Info Skærm

Eksempel på digital info skærm.

Detail butikker kan bruge infoskærme til brand building, supermarkeder eller detailhandlere kan bruge dem til at fremme en bestemte mærker eller anden relevant information til kunderne.

Afgjort den mest almindelige brug af digitale skilte er for reklame. Digitale skilte viser nuværende brand reklamer ved busstoppesteder, togstationer og lufthavne, bycentre osv.

Ofte bruges infoskærme også til at skabe opmærksomhed om visse sikkerhedskrav og løbende information omkring maskiner og statistik på industriel produktion.

Derfor er de nye digitale skilte er uden tvivl vejen for fremtiden. De bliver brugt i flere og flere bygninger, hoteller, plejehjem, skoler, kommuner, hospitaler, restauranter og stort set hvor som helst hvor der er en større gruppe af mennesker. Det er omkostnings effektiv og enkelt at bruge, og beskederne kan ændres hurtigt og nemt

Info Skærm

Eksempel på info skærm.

Der er i dag snesevis af infoskærms-løsninger som du kan bruge til din virksomhed. Det  kan hjælpe dig interagere med dine kunder, og det kan skabe bedre resultater i forhold til de gammeldags statiske bannere.

Her er de fordele, som du og din virksomhed kan få ud af at bruge infoskærm, også kendt som digital signage eller digital skiltning.

    * Ubegrænset Plads – De visuelle indhold på en infoskærm er næsten ubegrænsede, og du kan bruge det til at vise forskellige typer af annoncer, bekendtgørelser, og andet indhold.

    * Nem adgang – Det er nemt for dig at betjene hele systemet, uanset hvor du befinder dig. I modsætning til statiske bannere, som bør erstattes manuelt, kan du nu uploade filer, planlægge og genstarte systemet uden selv at komme i nærheden af skærmen.

    * Easy Set-up – med hjælp fra de nye digitale skilte, kan selv nybegyndere producerer professionelle digitale displays med et par klik på en knap. Den fleksibilitet, som systemet tilbyder, er en af hovedårsagerne til, at mange virksomhedsejere foretrækker at have digitale infoskærme.

    * Omkostninger Effektiv – sammenlignet med statiske skærme, er den digitale infoskærm langt mere omkostningseffektivt. Du kan opdatere og ændre displayet uanset hvor du er, og du behøver ikke at bruge penge på trykning. Du kan holde din kommunikation up to date, uden at der er behov for overdreven arbejdskraft. Oven i alle disse fordele, kan digitale løsninger tilpasse sig dit publikum samtidig give et bedre samspil.